تا کنون وب سایت های بسیار زیادی توسط این هکر هک شده اند.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت این است که اکثر های دولتی و حکومتی از امنیت قابل قبولی برخوردار نیستند و به راحتی توسط هکر ها  هک می شوند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، پیرو مأموریت ذاتی خویش و حفاظت و صیانت از حاکمیت ملی و امنیت عمومی مردم در بستر فضای مجازی، مکرراً این موضوع را به نهادهای متولی امر تذکر داده است.

در حالی که برخی مقامات و منابع خبری مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش اطلاع رسانی سایت های هک شده را در اختیار بگیرد، اما بررسی کارشناسان فنی این مرکز، نشان دهنده این است که وی به دلیل ضعف امنیتی، به اطلاعات زیادی دسترسی داشته ولی به دلیل انگیزه های خاص، از پیاده سازی و سرقت این اطلاعات خودداری نموده است.

فرد دستگیر شده به مقامات قضایی تحویل داده شده و تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.